Historia

Historia szkoły

 

    Pierwsza szkoła w  Sulowie powstała w 1919 roku. Jedyną w tamtym czasie nauczycielką była pani Kulińska. Szkoła mieściła się najpierw w domu prywatnym Wojciecha Kotwicy, później przez 2 lata u Jana Samola, następnie u Jana Lenarta. Była to szkoła jednoklasowa- wszystkie dzieci uczęszczające do niej, uczyły się razem. Z tych pierwszych lat istnienia szkoły (1919 – 1925) nie zachowały się żadne dokumenty.

    W 1926 roku sprowadzili się z Pasieki koło Kraśnika Państwo Teodora i Franciszek Wolaninowie. Pan Wolanin od razu z werwą zabrał się do pracy. Przeszedł przez całą wieś, spisał wszystkie dzieci w wieku szkolnym (7- 12 lat) i założył szkołę. Liczyła ona 95 uczniów i została podzielona na 2 oddziały: Ia i Ib. Nazwa tej szkoły brzmiała: „II – wu Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Sulowie, gm. Zakrzówek, pow. Janów Lubelski”.

    Drugim nauczycielem, który zgłosił się do pracy w szkole, był pan Stanisław Jurczyszyn.

   W następnych latach pracowało już kilku nauczycieli. W roku szkolnym 1934/35 usunięto ze szkoły 21 osób. Byli to uczniowie o wiele starsi, mający zły wpływ na dzieci młodsze.

    W następnym roku szkolnym powstała nowa klasa – VI. Szkoła mieściła się w kilku prywatnych domach (u  pana Michała Sagana, Feliksa Kozyry  i pana Kusia).

   Z protokołów zebrań rodzicielskich wynika, że rodzice nie doceniali wartości nauki. Bardzo często zostawiali dzieci w domu do pomocy w gospodarstwie, domagali się zlikwidowania prac ręcznych. Pan Franciszek Wolanin uczył miłości do ojczyzny, na zebraniach poruszał sprawę dobrego wychowania dzieci, mówił o szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Apelował do społeczności, aby wzorem innych miejscowości, rozpoczęli budowę szkoły. Zaproponował też składkę w wysokości 50 groszy od ucznia na zakup atramentu, kałamarzy i map (dotychczas wszyscy uczniowie nosili ze sobą kałamarze z atramentem). Zakupiono też pierwszą piłkę do gry i maszynkę do strzyżenia włosów. Wybrano ucznia na fryzjera. W  następnym roku szkolnym po raz pierwszy obchodzono w szkole dzień św. Mikołaja. Gdy w 1939 roku w powietrzu wisiała groźba wojny, pan Wolanin omówił sprawę samoobrony, zastosowania masek gazowych, przeprowadził wykłady dla wszystkich mieszkańców wsi na temat obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej. Chociaż 1 września 1939 roku wybuchła wojna, nauka w Sulowie była kontynuowana. Państwo Wolaninowie nie zostawili swoich uczniów. Po wojnie brakowało podręczników, zeszytów i przyborów. Odbyło się też pierwsze zebranie, na którym ustalono opłatę po 25 zł od ucznia na zakup kredy, dzienników, atramentu oraz po 30 zł na pensje dla nauczycieli. Od 1949 roku wprowadzono obowiązek używania fartuszków szkolnych. W 1951 roku oddano do użytku Dom Ludowy, który przeznaczono na szkołę, zostawiając tylko jeden lokal na sklep. Zakupiono dla szkoły radio. Raz w tygodniu przyjeżdżało do szkoły kino objazdowe. W 1955 roku odszedł na emeryturę, po 29 latach pracy, pan kierownik Franciszek Wolanin. Kierownictwo szkoły przejął pan Mieczysław Kalicki. Zradiofonizowano szkołę, zakupiono pomoce naukowe, zaopatrzono bibliotekę w księgozbiór (900 książek).

    W roku szkolnym1949/50 po raz pierwszy w historii szkoły utworzono klasę VII, a w roku szkolnym 1966/67 klasę VIII.  W następnym roku przy szkole powstał 3- letni Zespół Przysposobienia Rolniczego. W 1971 roku dyrektorem szkoły został pan Leon Skrzypek. Brakowało sal lekcyjnych, pomocy naukowych, szafek, ławek i tablic. W szkole była bardzo niska frekwencja spowodowana pracą w cegielni. W 1975 roku nauka odbywała się w Domu Nauczyciela. Poprawiły się warunki nauczania, zostały urządzone pracownie: biologiczna i geograficzna; uczniowie zaczęli brać udział w olimpiadach i osiągali tam sukcesy. W budynku starej szkoły powstał oddział przedszkolny.

    5 czerwca 1977 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły i wmurowanie tablicy pamiątkowej ku czci mieszkańców Sulowa pomordowanych w czasie II wojny światowej.

W uroczystościach wzięli udział władze wojewódzkie i gminne, kuratorium, przedstawiciele Kraśnickiego Ośrodka Kultury, dyrektorzy szkół i nauczyciele terenu gminy Zakrzówek, nauczyciele, którzy pracowali w Sulowie, przedstawiciele ZBOWiD, OSP z okolicznych miejscowości oraz mieszkańcy Sulowa i goście z innych miejscowości.

    W roku szkolnym 1980/81 wprowadzono pięciodniowy tydzień nauki. W 1991 roku nastąpiła zmiana dyrektora. Pan Leon Skrzypek po 20 latach pracy w Sulowie odszedł na emeryturę. Nowym dyrektorem został pan Jerzy Żuraw. 22 maja 1988 roku szkoła podstawowa otrzymała imię Marii Konopnickiej.

    W 1994 roku na zebraniu wiejskim pan Jan Wronka zapoznał zebranych z warunkami panującymi w szkole. Ksiądz proboszcz Józef Swatowski zwrócił uwagę na katastrofalne dla zdrowia dzieci warunki nauki. Wybrano wówczas komitet budowy szkoły, którego przewodniczącym został wspomniany wyżej pan Wronka. W następnym roku dyrektor Jerzy Żuraw zaproponował szybką rozbudowę szkoły, ponieważ dzieci uczyły się w trudnych warunkach (nawet po troje przy jednym stoliku). W 1995 roku, po załatwieniu wszystkich formalności przewidzianych prawem, rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. 20 listopada 1995 roku zakończono budowę podpiwniczenia budynku, w maju następnego roku dokończono budowę parteru, a w sierpniu zakończyło się zakładanie płyt stropowych I piętra.

    Od 1 września 1999 roku nowy budynek został oddany do użytku.

   W latach 1999 – 2003 w Sulowie istniała Publiczna  Szkoła Podstawowa i filia gimnazjum

w Zakrzówku. Od 1 września 2003 roku istnieje w Sulowie Zespół Szkół, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  i Publiczne Gimnazjum.

 13 grudnia 2008 roku gimnazjum otrzymało imię ks. Jerzego Popiełuszki.

   Funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Sulowie pełni od 1 września 2003 roku pani magister Małgorzata Jagiełło.

 

    Z Księgi głównej ocen postępów uczniów w naukach oraz z Księgi protokołów zebrań rodzicielskich wynikają następujące informacje dotyczące szkoły w Sulowie:

Rok szkolny 1926/27

szkoła trzyklasowa

liczba uczniów- 185

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Stanisław Jurczyszyn

 

Rok szkolny 1927/28

Szkoła czteroklasowa

liczba uczniów- 176

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Stanisław Jurczyszyn, Zofia Poniatowska

 

Rok szkolny 1928/29

Szkoła pięcioklasowa

liczba uczniów- 184

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grodzicka, Zofia Poniatowska

 

Rok szkolny 1929/30

Szkoła pięcioklasowa

liczba uczniów- 187

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grodzicka, Zofia Poniatowska

 

Rok szkolny 1930/31

Szkoła pięcioklasowa

liczba uczniów- 199

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grodzicka, Zofia Poniatowska

 

Rok szkolny 1931/32

Szkoła pięcioklasowa

liczba uczniów- 192

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Zofia Poniatowska, Jydania Koldówna, Władysława Mazurkiewicz

 

Rok szkolny 1932/33

Szkoła pięcioklasowa

liczba uczniów- 199

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Zofia Poniatowska, Olga Skowerowa

 

Rok szkolny 1933/34

Szkoła pięcioklasowa

liczba uczniów- 208

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Apolonia Osuchówna, Łucja Wołoszynówna.

 

 

Rok szkolny 1934/35

Szkoła pięcioklasowa

liczba uczniów- 205

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Zofia Poniatowska, Olga Skowerowa

 

Rok szkolny 1935/36

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- 204

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Zofia Poniatowska, Julia Łoguszowa.

 

Rok szkolny 1936/37

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- 206

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Zofia Poniatowska, Zofia Kuleszowa, Zofia Jaremko

 

Rok szkolny 1937/38

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- 210

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Stefania Waszczukowa, Zofia Kuleszowa, Zofia Jaremko

 

Rok szkolny 1938/39

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- 223

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Stefania Waszczukowa, Zofia Kuleszowa

 

Rok szkolny 1940/41

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- 207

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grabarczykowa,  Zofia Kuleszowa

 

Rok szkolny 1941/42

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- 228

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grabarczykowa, Zofia Kuleszowa

 

Rok szkolny 1942/43

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- 231

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grabarczykowa, Zofia Kuleszowa

 

Rok szkolny 1943/44

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- brak informacji

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grabarczykowa, Zofia Kuleszowa

 

Rok szkolny 1944/45

Szkoła sześcioklasowa

liczba uczniów- 198

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grabarczykowa, pan Borek

 

Rok szkolny 1945/46

Brak informacji

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Maria Grabarczykowa

 

Rok szkolny 1946/47

brak informacji

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Stefania Jakubowiczowa, Agnieszka Kozłówna

 

Rok szkolny 1947/48

brak informacji

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Stefania Jakubowiczowa, Agnieszka Kozłówna

 

Rok szkolny 1948/49

Liczba uczniów - 207

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Stefania Jakubowiczowa, Agnieszka Kozłówna

 

Rok szkolny 1949/50

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 239

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Sabina Oszczędłowska, Zygmunt Wielgus, Helena Jagiełłówna

 

Rok szkolny 1950/51

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 191

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Sabina Oszczędłowska, Zygmunt Wielgus, Helena Jagiełłówna

 

Rok szkolny 1951/52

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 239

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Helena Czajka,  Zygmunt Wielgus, Sylwester Kosidło, Mieczysław Kalicki

 

Rok szkolny 1952/53

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 160

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Helena Czajka,  Zygmunt Wielgus, Jadwiga Żyłówna

 

Rok szkolny 1953/54

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 160

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Helena Czajka, Mieczysław Kalicki, Regina Kuśmierz

 

Rok szkolny 1954/55

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 174

nauczyciele: kierownik Franciszek Wolanin, Helena Samolej (Czajka), Mieczysław Kalicki, Regina Kuśmierz, Kazimiera Głąb

 

Rok szkolny 1955/56

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 161

nauczyciele: Helena Samolej (Czajka), Mieczysław Kalicki, Regina Koszałka (Kuśmierz), Barbara Kozyra, Teodora Czerniak

 

Rok szkolny 1956/57

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 162

nauczyciele: Helena Samolej (Czajka), Mieczysław Kalicki, Regina Koszałka (Kuśmierz), Krystyna Widomska, Teodora Małys

 

Rok szkolny 1957/58

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 156

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Regina Koszałka, Krystyna Widomska

 

Rok szkolny 1958/59

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- brak informacji

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Regina Koszałka, Krystyna Widomska

 

Rok szkolny 1959/60

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 162

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Regina Koszałka, Krystyna Widomska

 

Rok szkolny 1960/61

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 173

nauczyciele: jak wyżej

 

Rok szkolny 1961/62

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 178

nauczyciele: bez  zmian

 

Rok szkolny 1962/63

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- brak informacji

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Regina Koszałka, Zenobia Skorupa

 

Rok szkolny 1963/64

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 200

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Zenobia Skorupa, Czesława Derylak, Leokadia Staroń

 

Rok szkolny 1964/65

szkoła siedmioklasowa

liczba uczniów- 208

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Zenobia Skorupa, Czesława Derylak, Leokadia Staroń, Maria Wlaszczyk

 

Rok szkolny 1965/66

brak informacji

 

Rok szkolny 1966/67

Szkoła ośmioklasowa (po raz pierwszy)

liczba uczniów- 219

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Zenobia Skorupa, Danuta Flis Leokadia Staroń

 

Rok szkolny 1967/68

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 229

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Zenobia Skorupa, Danuta Flis, J. Król, Danuta Bielecka

 

Rok szkolny 1968/69

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 250

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Zenobia Skorupa, J. Bożek (Król), Halina Pełka

 

Rok szkolny 1969/70

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 250

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Zenobia Sobota (Skorupa), J. Bożek (Król), Halina Pełka, Bożena Sobota

 

Rok szkolny 1970/71

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 248

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Zenobia Sobota (Skorupa), J. Bożek (Król), Halina Pełka, Bożena Sobota, Józef Grzesiak, Halina Jabłońska

 

Rok szkolny 1971/72

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 236

nauczyciele: Henryk Gołoś, Maria Gołoś, Helena Samolej, Zenobia Sobota (Skorupa), J. Bożek (Król), Halina Pełka, Bożena Sobota, Halina Jabłońska, Maria Tomczyk

 

Rok szkolny 1972/73

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 215

nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek Helena Samolej, Bożena Sobota, Regina Pietraszek,  Maria Tomczyk, Ewa Orchowska

 

Rok szkolny 1973/74

brak informacji

 

Rok szkolny 1974/75

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 214

nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek, Helena Samolej, Bożena Sobota, Regina Biszczak (Pietraszek), Halina Starzyńska, Zofia Wereska, Teresa Januszek

 

Rok szkolny 1975/76

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 189

nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek, Helena Samolej, Bożena Sobota, Regina Biszczak (Pietraszek), Zofia Wereska, Teresa Januszek, Maria Mucek

 

Rok szkolny 1976/77

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 174

nauczyciele: bez zmian

Rok szkolny 1977/78

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 175

nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek, Helena Samolej, Bożena Sobota, Regina Biszczak (Pietraszek), Zofia Wereska, Maria Mucek, Lidia  Dracz, Halina Pizoń

 

Rok szkolny 1978/79

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 173

nauczyciele: bez zmian

 

Rok szkolny 1979/80

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 173

nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek, Helena Samolej, Bożena Sobota, Regina Biszczak (Pietraszek), Zofia Wereska, Maria Mucek, Halina Pizoń, Regina Pochwatka

 

Rok szkolny 1980/81

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 166

nauczyciele: dochodzi Józef Pikuła

 

Rok szkolny 1981/82

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 163

nauczyciele: bez zmian

 

Rok szkolny 1982/83

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 162

nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek, Helena Samolej, Bożena Sobota, Regina Biszczak (Pietraszek), Maria Mucek,  Józef Pikuła, Jerzy Żuraw, Irena Antoniewska, Bożena Frąg

 

Rok szkolny 1983/84

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 160

nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek, Helena Samolej, Bożena Sobota, Regina Biszczak (Pietraszek), Maria Mucek,  Jerzy Żuraw, Bożena Frąg, Marek Dulęba, Wiesława Moczybroda, Zofia Bilska, Ewa Kuchno, Urszula Brodowska. Zginął tragicznie pan Marek Dulęba

 

Rok szkolny 1984/85

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 161

nauczyciele: dochodzi Andrzej Marzec, odchodzi Ewa Kuchno

 

Rok szkolny 1985/86

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 159

nauczyciele: do wyżej wymienionych dochodzi Ewa Kędra

 

Rok szkolny 1986/87

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- brak informacji

nauczyciele: bez zmian

 

Rok szkolny 1987/88

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 167

nauczyciele: dochodzi Halina Świątkowska 

 

Rok szkolny 1988/89

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- brak informacji

nauczyciele: bez mian. Bibliotekarką zostaje pani Zofia Komisarczuk

 

 

Rok szkolny 1989/90

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 165

nauczyciele: Leon Skrzypek, Maria Skrzypek, Bożena Sobota, Regina Biszczak (Pietraszek), Maria Mucek,  Jerzy Żuraw, Bożena Frąg, Wiesława Moczybroda, Zofia Bilska, Urszula Brodowska, Ewa Łapińska, Halina Świątkowska, Leszek Łukasz

 

Rok szkolny 1990/91

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 171

nauczyciele: dochodzi Jacek Jamroz, odchodzi Leszek Łukasz 

 

Rok szkolny 1991/92

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 183

nauczyciele: dochodzi Dorota Frania, ks. Jozef Trąbka i Beata Gabacz – katechetka.  

 

Rok szkolny 1992/93

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 185

nauczyciele: bez zmian

 

Rok szkolny 1993/94

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 197

nauczyciele: dochodzi Marta Dyjach

 

Rok szkolny 1994/95

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 205

nauczyciele: bez zmian

 

Rok szkolny 1995/96

Szkoła ośmioklasowa

liczba uczniów- 197

nauczyciele: bez zmian

 

Historię szkoły opracowano na podstawie wstępnych materiałów zebranych przez panią Henrykę Kołtun.