Szkolne Centrum Multimedialne

Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania

i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i Internetem w rozwiązywaniu różnych problemów. Dlatego w Zespole Szkół przy bibliotece uruchomiono Szkolne Centrum Multimedialne

 

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego

 

 1. Szkolne Centrum Multimedialne jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Zabrania się korzystania ze stanowisk komputerowych w czasie przerw.
 3. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych, tzn. do poszukiwania informacji, do tworzenia dokumentów na użytek szkolny, do wykonywania gazetek szkolnych i itp.
 4. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 5. W Szkolnym Centrum Multimedialnym istnieje możliwość korzystania z drukarki i skanera.
 6. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu (imię, nazwisko, klasa, numer stanowiska, godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy).
 7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą korzystać maksymalnie 2 osoby.
 8. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie prac naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 10. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym komputera.
 11. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody.
 13. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może być pozbawiony korzystania z centrum na określony czas.
 14. W Szkolnym Centrum Informacji należy zachować ciszę.

Godziny otwarcia Centrum Multimedialnego

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Nauczyciel dyżurujący

Poniedziałek

8.30 – 10.30

Piotr Sulowski

Wtorek

7.30 – 10.30

Piotr Sulowski

Środa

9.00 – 11.30

Katarzyna Wielińska Pyzik

Czwartek

7.30 – 12.30

Piotr Sulowski

Piątek

7.30 – 10.00

Katarzyna Wielińska Pyzik