Biblioteka

 

Książka jest największym dobrem człowieka.

Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem,

łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją.

Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie".
(Emil Zegadłowicz)

Działalność biblioteki polega na  udostępnianiu zbiorów, rozbudzaniu    w uczniach pasji czytelniczych i literackich, a także wyrabianiu umiejętności korzystania z informacji naukowych. Osiągnięciu pierwszego z celów służą różne konkursy. Realizacji drugiego - lekcje biblioteczne. Obecnie biblioteka liczy 3796 zbiorów.

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej


 

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Nauczyciel dyżurujący

Poniedziałek

11.30 – 14.15

KATARZYNA PYZIK

Wtorek

9.30 – 11.30

KATARZYNA PYZIK

Środa

------------------

------------------

Czwartek

10.45 – 14.00

KATARZYNA PYZIK 

Piątek

13.30 – 14.30

PIOTR SULOWSKI

 

Regulamin biblioteki  

 1.  Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.  Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom do domu (lektury, literaturę piękną i popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne  z księgozbioru podręcznego i czasopisma).

3. Jednorazowo uczniowie mogą wypożyczyć trzy  książki na okres dwóch tygodni z możliwością dokonania prolongaty na następne dwa tygodnie. Lektury szkolne wypożycza się na jeden miesiąc.

4. Nauczyciele mogą wypożyczać materiały metodyczne na okres całego roku szkolnego.

5. Za zbiory zinwentaryzowane w bibliotece, a znajdujące się w klasach, odpowiadają wypożyczający je nauczyciele.

6. Książki i inne dokumenty biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne - zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

7. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub wyższej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

9. Pod koniec roku szkolnego książki i inne dokumenty biblioteczne należy zwrócić do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarzy.

10.   W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.